Cytburken login

cytburken.se

Mer information. Karta införda regioner i Cytburken (pdf). Inloggning till Cytburken – Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention/processregistret.

Cytburken Kvalitetsregister – RCC

Cytburken Personöversikt är ett användargränssnitt som används av behöriga läkare, barnmorskor och sjuksköterskor för vård av patienter. Registren innehåller …

Cytburken Kvalitetsregister möjliggör uppföljning av arbetet kring gynekologisk cellprovstagning och cervixcancerprevention.

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention …

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention / processregistret – RCC

NKCx Analysregister är en av världens största och mest heltäckande databaser över screening mot cervixcancer, med uppgift om samtliga cellprover i hela landet ( …

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention består av två delregister: processregistret och analysregistret.

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention – SFOG

Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention| SFOG

28 nov. 2022 — Cytburken · eFrikort · EKG (Tracemaster Vue) – Installation · EKG (Tracemaster Vue) – Login · Filur, filuppladdningsportal

Länkar till system – Vårdgivare – Vårdgivarwebb Halland

Länkar till system – Vårdgivare

14 sep. 2012 — JD och BS har preliminärt kommit överens om att utbyggnaden av Cytburken ska prioriteras om. NKCx får anslag från SKL.

Listan nedan innehåller endast inloggningslänkarna direkt till respektive system. Här hittar du mer information om en del av våra system.

NKCx Styrgruppsprotokoll 2012-09-14 – SFOG – Yumpu

NKCx Styrgruppsprotokoll 2012-09-14 – SFOG

SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

NKCx Styrgruppsprotokoll 2012-09-14 – SFOG

Identifieringstjänst SITHS – Inera

SITHS Identifieringstjänst – Inera

22 dec. 2020 — Want to know more?Create an account to get access to this and many more jobs! Create account. Already have an account?Log in here. Share.

SITHS är en elektronisk identitetshandling som används för säker identifiering av både personer och system inom regioner, kommuner, privata vårdgivare och statliga myndigheter. SITHS används till exempel vid inloggning i tjänster, för elektronisk signering och för säker kommunikation mellan system.

Systemutvecklingsuppdrag

Verama

för 2 dagar sedan — De bästa betalnin Inloggning på kokosnöt casino … Inloggning till betfair casino? … SITHS-kort används för inloggning i Cytburken.

Inloggning på kokosnöt casino Spelbolag Utan Bankid …

RHKS) och kvalitetsregister (Cytburken) för cellprovtagning – nå fler … logisk avdelning, och den specialiserade mödravården.

Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021 – SKR

Regionernas insatser för kvinnors hälsa

Keywords: cytburken login